'

Kto sme

Biela Skala je oáza pokoja, je to miesto, kde vaša duša a telo dokonale zrelaxujú,  naberú potrebnú energiu a vitalitu do ďalších dní. Biela skala je zameraná na zdravý životný štýl a prevenciu civilizačných chorôb. Je to miesto zdravého tela a mysle. Žiadne autá, ticho a maximálny pokoj. Nedotknutá príroda s jej liečivým antistresovým efektom a ideálna klíma bez elektromagnetického smogu sú základné elementy, ktoré dotvárajú harmonickú atmosféru nášho jedinečného priestoru.
Image

História

,,Sekretariát ÚV KSS rozhodol na začiatku roka 1960, že pre potreby ubytovania a oddychu významných zahraničných hostí je potrebné vybudovať v blízkosti Bratislavy malé stredisko.

Pre tieto účely bol vybratý priestor ,, Biela skala“, vzdialený od Bratislavy 35 km v lesnatej oblasti Malých Karpát. Bolo rozhodnuté vystaviť v tomto priestore budovu, v ktorej bude 5 apartmá a 11 izieb s príslušenstvom / jedáleň a spoločenské miestnosti/, kde bude možné pohodlne ubytovať 25-30 osôb.

Bratislava, 26.V.1961“

(citované z listu nájdeného v archívoch Bielej skaly)

Po revolúcii 1.2.1992 vznikla Detská ozdravovňa Biela Skala prevodom národného majetku z ÚV KSS na Okresný úrad Bratislava-vidiek a následným prevodom do štátneho zariadenia NsP Milosrdní bratia, Bratislava.  O tri roky neskôr sa Detská ozdravovňa Biela Skala organizačne začlenila do DFNsP Bratislava vrátane majetku, záväzkov, pracovníkov a práv. Bola zameraná na liečenie diagnóz : reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy, neurotické poruchy, zápal horných a dolných dýchacích ciest, rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc, obezita.

Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2002 súhlasil s realizáciou privatizácie v základnom privatizačnom projekte Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – s priamym predajom Detskej ozdravovne. Súčasťou ozdravovne bola vybudovaná základná škola s učebňami a materskou triedou. Od roku 2017 DO Biela Skala ukončila činnosť ozdravovne  a momentálne poskytuje priestor pre relax a regeneráciu verejnosti, ktorá potrebuje prežiť dokonalý reset a utiecť pred každodenným stereotypom, bez útokov telefonátov a e-mailov....

Image
Image
Image

Joomla Theme

It is the best Joomla template in the market, because we have boosted the constructor so that you can create unlimited pages that are never the same.

Unitemplates

For 10 years we have created the best template for Joomla.